IELTS READING – HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC LÀM DẠNG “MATCHING INFORMATION TO PARAGRAPHS”

Nói về dạng Matching Information to Paragraphs  

Ngoài Headings Matching, Matching sentence Endings thì Matching Information  to Paragraphs là 1 trong 3 dạng có thể ra trong đề thi IELTS READING. 

Nói 1 cách đơn giản, Matching Information to Paragraphs là dạng yêu cầu mà sẽ  đưa ra những thông tin dạng câu trước và đòi hỏi bạn phải xác định những thông tin này  nằm chính xác trong đoạn nào trong bài báo. Các chú ý khi làm dạng này

 • Sẽ có nhiều đoạn văn hơn câu hỏi vì vậy một số đoạn văn sẽ không có câu trả  lời và một số đoạn có thể chứa nhiều hơn một câu trả lời. Vì vậy ta không thể sử  dụng phương pháp loại trừ cho dạng này  
 • Chúng ta cần phải tìm thông tin cụ thể trong một đoạn văn và không phải ý  nghĩa tổng quát của một đoạn văn và các thông tin được đưa ra thường không có các sự  kiện, tên gọ, hoặc địa danh, không có viết hoa và có chứa. Do đó việc xác định thông tin  nằm ở vị trí sẽ khó hơn và buộc lòng bạn phải có kỹ năng xác định các từ khóa trong câu  hỏi và so sánh với những từ vựng/ cụm từ ở dạng paraphrase trong bài đọc.  
 • Một chú ý rất quan trọng là quản lý thời gian. Không được tập trung nhiều thời  gian ở 1 câu, nếu chưa chọn được đáp án phù hợp thì phải chuyển câu khác. Nếu còn thời  gian thì quay lại câu này trả lời sau cũng không vấn đề gì cả.  

Trình tự các bước làm dạng Matching Information to Paragraphs 

alt-tag (Reading)
Hướng Dẫn Từng Bước Làm Dạng “Matching Information To Paragraphs”

Thường thì các các câu cho sẵn yêu cầu bạn tìm trong các đoạn văn có chưa nó không có  quy luật nào cả. Các câu này có thể là:  

 • 1 sự thật  
 • 1 ví dụ  
 • 1 lý do  
 • 1 hoạt động  
 • 1 bản tóm tắt  
 • 1 định nghĩa… 

Việc của chúng ta là tìm và chọn chính xác đoạn văn có chứa các câu ở trên. Thông  thường, chúng ta phải tìm 1 cụm từ, 1 câu văn hoặc nhiều hơn để có đáp án cho yêu cầu.  Các kỹ năng cần sử dụng là:  

 • Skimming / understanding general meaning (hiểu ý nghĩa tổng quát)  Đọc theo cách lướt (skimming) để hiểu chung nhất về bài văn và nhận ra sự khác nhau  về nội dung trong các đoạn, rồi sau đó chúng ta mới nghĩ tới chuyện tìm câu trả lời trong  các đoạn văn đó.  
 • Tìm Synonyms

Đọc nhanh và tìm các từ hoặc cụm từ trong đoạn văn đồng nghĩa với các từ, cụm từ trong  các câu yêu cầu để tìm câu trả lời  

Cách tiếp cận từng bước đối với dạng Matching Information to Paragraphs 

Bước 1: Đọc các câu yêu cầu cho trước rồi sau đó mới đọc các đoạn văn

Cố gắng hiểu nghĩa, đại ý của câu yêu cầu trước, sau đó SKIMMING nhanh để dừng ở  đoạn văn phù hợp và đoạn văn có chưa câu yêu cầu đó.

Đọc lần lượt các câu yêu cầu và cố gắng dự đoán vị trí của các câu yêu cầu trong các  đoạn văn mình vừa đọc “skimming” 

Bước 2: Luyện tập kỹ năng skimming thuần thục để sử dụng đọc văn bản

Thực hành skimming thường xuyên để khi vào khi gặp dạng này chúng ta sẽ hình dung được từng thông tin trong câu yêu cầu nằm ở đoạn nào trong bài đọc (đoạn đầu, các đoạn giữa, đoạn cuối…).

Bạn không cần phải hiểu toàn bộ đoạn văn nói về điều gì, chỉ cần tìm thông tin cụ thể  trong đoạn văn và đối chiếu với nội dung câu yêu câu. Câu trả lời thông thường sẽ được  bao hàm trong một cụm từ hay câu hoặc nhiều hơn 1 câu, chứ không phải là một từ, một  câu duy nhất. 

Bước 3: Tập trung vào từ đồng nghĩa và từ khóa trong câu hỏi

Xác định từ khóa và gạch chân chúng trong các thông tin đưa ra trong các câu yêu cầu.

Nếu tìm ở đoạn văn không có các từ khóa của câu yêu cầu, bạn hãy tập trung tìm các từ  đồng nghĩa với các từ khóa đó để xác định vị trí đoạn văn có chứa câu yêu cầu.

Bước 4: Tóm tắt, tìm đại ý của mỗi đoạn văn  

Nếu tìm không thấy câu trả lời nằm trong 1 từ, 1 cụm từ hoặc 1 câu thì chúng ta phải  tóm tắt, tìm đại ý, ý nghĩa của đoạn văn này đang nói về vấn đề gì. Đây có thể là chìa khóa  để tìm đoạn văn chứa câu yêu cầu.  

Câu yêu cầu có thể không nằm trong đoạn văn mà sẽ đòi hỏi chúng ta hiểu toàn bộ 1  đoạn văn và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho câu yêu cầu. 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive