CÂU CHUYỆN KHƠI NGUỒN

Với sứ mệnh đưa mỗi người Việt trẻ là một “Sứ giả” mang những giá trị, văn hóa của con người Việt Nam ra thế giới. Đồng thời đưa tinh hoa của thế giới về Việt Nam, giúp đất nước có một sự phát triển mới hơn, không còn rào cản về trình độ, kiến thức với các cường quốc. Tổ chức IELTS Việt Nam (IVN) mang tới các bạn trẻ tại Việt Nam những trải nghiệm, kinh nghiệm khi làm việc trong môi trường thực tế doanh nghiệp mang tính toàn cầu; được trang bị các kỹ năng trong công việc như kỹ năng làm việc nhóm, truyền thông, sự kiện,…và quan trọng nhất là môi trường giao tiếp tiếng Anh trong công việc. Đây là các yếu tố, kiến thức, công cụ cần có để giúp giới trẻ hiện nay trở thành những “Công dân toàn cầu” chủ động bước vào thời kỳ hội nhập 4.0 của nhân loại.

Tổ chức IVN ra đời nhằm hiện thực hóa giấc mơ giúp thế hệ trẻ của đất nước trở thành những “Công dân toàn cầu” và đáp ứng nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nguồn nhân lực trong và ngoài nước thông qua các hoạt động của tổ chức IVN thuộc Trung tâm nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam, đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng Việt Nam bách nghệ Thực hành – Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam.

TẦM NHÌN


“Mang những giá trị, văn hóa, tinh hoa
của con người Việt Nam ra thế giới”


Ý nghĩa cốt lõi:
Kiến tạo trung tâm tiên phong về IELTS, tạo thế hệ công dân toàn cầu, bản lĩnh, đột phá với kiến thức học thuật và ứng dụng, giúp Tiếng Anh thành công cụ bước ra Thế giới.

SỨ MỆNH

“Kết nối, xây dựng và chia sẻ giá trị toàn cầu đến với công dân Việt Nam”
Ý nghĩa cốt lõi:
Đối với học viên:
Tận tâm, hỗ trợ, mang lại kết quả tốt nhất
Đối với đối tác:
Cùng phát triển bền vững
Đối với nhân sự:
Mở rộng tự chủ, phát huy khả năng
Đối với xã hội:
Thúc đẩy Hội nhập - Toàn cầu hóa