BÍ QUYẾT XỬ LÝ DẠNG TRUE/ FALSE/NOT GIVEN HOẶC YES/NO/NOT GIVEN

Theo các sĩ tử cũng như các giám khảo chấm thi thì dạng TRUE/FALSE/NOT GIVEN trong IELTS READING là dạng khó nhất. Tuy nhiên, nếu ôn tập và luyện kỹ những dạng  này, sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Những mẹo dưới đây sẽ giúp các em rất  nhiều trong việc luyện tập dạng này.  

True/False/Not Given: đây là dạng bạn cần dựa vào sự kiện có trong bài  Yes/No/Not Given: đây là dạng bạn cần suy luận ý kiến của tác giả 

alt-tag (IELTS)
Bí Quyết Xử Lý Dạng True/ False/Not Given Hoặc Yes/No/Not Given

1. Đối với TRUE/ FALSE và YES/NO  

 • Chia nhỏ và phân tách câu hỏi (Subject/Verb/Object) và so sánh từng phần của câu  hỏi với bài đọc. VD trong câu hỏi: In 1877 – 78/ Did Thomas Edison/ invent and develop/  the carbon microphone? Đoạn văn trong bài có câu: Thomas Edison/ discovered /the  carbon microphone/ in 1877 – 1878. So sánh 2 câu chúng ta thấy cùng mốc năm 1877- 1878, cùng 1 người Edison, cùng một object là carbon microphone, và cùng một hành động  invent = discover 
 • Sau khi so sánh câu hỏi và đoạn text nếu giống 100% thì là YES/TRUE. Nếu không  thì để đó, làm xong các câu khác thì quay lại  
 • Chú ý nếu trong câu hỏi xuất hiện các từ như “usually, often, many, some, all,  almost, most of, always, never, hardly, unique, only” hoặc “can, could, likely, probably,  possibly, may, must, should…” mà bài text không có thì câu trả lời là NO/FALSE  
 • Scan toàn bài text để tìm câu trả lời cho từng câu hỏi phải nằm ở đâu bằng cách dựa  vào các key words của nó. Khi bạn tìm thấy nơi chứa câu trả lời, đọc đoạn đó một cách cẩn  thận, đừng chỉ chú ý đến “key word” thôi không, chú ý tới các từ hay xuất hiện ở trên nữa  nếu bạn không muốn bị mắc lừa  
 • Các câu hỏi có thể sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt phủ định chứ  không phải là từ trong văn bản.  
 • Cẩn thận với những từ mấu chốt mang tính chất đánh lừa người đọc như : “all”, “only”, “never”…  

2. Đối với “NOT GIVEN”:  

 • “Not Given” không phải là không có thông tin. Mà thông thường thông tin của một  câu “Not Given” sẽ xuất hiện trong bài đọc, nhưng thông tin đó không dùng để trả lời câu  hỏi và thông tin đó cũng không được suy diễn, suy nghĩ ra ngoài phạm vi bài đọc  Ví dụ: bài đọc: Tokyo is one of the biggest cities in the world 
 • Câu hỏi: Tokyo is the biggest city in the world 
 • Ở ví dụ này, Trong bài đọc có thông tin chung Tokyo là 1 trong những thành phố  lớn nhất thế giới, về nguyên tắc cũng có thể Tokyo lớn thứ 2 thứ 3, nhưng khi câu hỏi người  ta lại khẳng định Tokyo là thành phố lớn nhất. Do đó thông tin này có thể đúng  hoặc sai. Nên chắc chắn ở câu hỏi này sẽ là NOT GIVEN Lưu ý:  
 • Không dành một thời gian dài tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi, đó có lẽ là Not  Given, nếu bạn không thể tìm thấy nó.  
 • Không được dành quá nhiều thời gian để trả lời 1 câu, nếu cảm thấy khó thì lập tức  bỏ qua làm câu khác, sau đó còn thời gian thì quay lại làm những câu khó 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive