CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ RA TRONG WRITING TASK 1

Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng điểm qua các dạng biểu đồ thường gặp ở phần Writing task 1 nhé!

alt-tag (Writing)
Các dạng biểu đồ trong Writing Task 1

Table (bảng biểu)  

  • Line graph (biểu đồ đường) và bar graph (biểu đồ cột ngang)  
  • Pie chart (biểu đồ tròn)  
  • Diagram (giản đồ, lược đồ)  
  • Process (quá trình sản xuất hay phát triển)  
  • Map (bản đồ) 
  • Combined charts (biểu đồ hỗn hợp): ví dụ như hai biểu đồ cột hay một biểu  đồ cột với một biểu đồ đường, hoặc biểu đồ bao gồm cả cột và đường trên cùng một biểu  đồ.  

Đây cũng là một dạng đề được dùng phổ biến trong thi IELTS writing task 1

DÀN BÀI VIẾT:  

Writing cũng như toán học đều có công thức và mạch logic của nó, việc bạn làm là triển  khai mạch ý theo logic đó lên trên giấy sao cho rõ ràng, dễ hiểu, và đầy đủ ý mà đề bài yêu  cầu.  

Một bài viết gồm 4 phần chính:  

  1. Introduction (mở bài).  
  2. Overview (Tổng quan)  
  3. Body paragraph 1 (Thân bài 1).  
  4. Body paragraph 2 (Thân bài 2).  

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive