WRITING TASK 2 – CÁCH TRIỂN KHAI Ý VÀ CHỮA BỆNH BÍ Ý TRONG BẰNG LỘ TRÌNH RẤT ĐƠN GIẢN “2WE”

Tại sao mạch logic lại quan trọng? Vì bản chất của ngôn ngữ Anh có tính chặt chẽ cao hơn, so với ngôn ngữ Việt, nổi bật là sự kết nối tuyến tính của các ý tưởng trong mạch diễn  đạt. Đây sẽ là điểm đầu tiên các em cần nắm bắt, và là nền tảng cho cả 4 kỹ năng. Vì các  em nói cũng là cách người bản xứ nói (thành bài nghe cho em), cách em viết cũng là cách  người bản xứ viết (Thành bài đọc cho em). Vì vậy mạch logic là điểm giao của cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết.  

alt-tag (Writing)
CÁCH TRIỂN KHAI Ý VÀ CHỮA BỆNH BÍ Ý TRONG BẰNG LỘ TRÌNH RẤT ĐƠN GIẢN “2WE”

Trước đây, thầy có chia sẻ về một số thuật LOGIC trong việc tạo mạch LOGIC. Nêu ra  vậy để các em tham khảo thêm, thực tế mạch LOGIC trong ngôn ngữ Anh rất đơn giản,  và trong IELTS thì các em chỉ cần 1 cách tư duy duy nhất, như vậy sẽ dễ nhuần nhuyễn và  đạt đến sự bản năng, phát ra tự nhiên không cần suy nghĩ.  

Ý tưởng sẽ được trình bày theo lộ trình sau:  

Main idea ->Why? -> Why? -> Example  

alt-tag (writing)
CÁCH TRIỂN KHAI Ý VÀ CHỮA BỆNH BÍ Ý TRONG BẰNG LỘ TRÌNH RẤT ĐƠN GIẢN “2WE”

Như vậy rất đơn giản, em có được đoạn văn sau về chủ đề “Books”:  

“ Books are essential to enrich the knowledge. Because there are many ideas and  information in books. Books’ writers are intelligent people who have many experience to  share. I am not living in the US, but reading publications enables me to understand American Culture. For example, I can read about Thanksgiving, a holiday where people gather in their extended families to express their thankfulness.” 

Thầy gọi đây là bản draft, sẽ được sử lại về vocab, đa dạng cấu trúc trong các bài viết  sau. Nhưng về bản chất ideas và structure thì đoạn văn trên đã rất chặt chẽ và đủ ý. Em  làm tương tự với các main ideas khác.  

Các em lưu ý những điều sau:  

  • Keep it simple! IELTS không phải kỳ thi về sự sáng tạo, hãy nghĩ những gì đơn  giản nhất, như ví dụ ở trên các em có thể thấy ý tưởng cực kỳ đơn giản.  
  • Liên tục tự hỏi mình “Why?” Khi thi nói hoặc viết, bất kỳ lúc nào em cảm thấy  bế tắc ý tưởng, không biết nói điều gì tiếp theo, hãy tự đặt câu hỏi “why?” cho điều mình  vừa nói trước đó (Như trong ví dụ trên).
  • Hỏi “why” bao nhiêu lần? Các em có thể mở rộng mô hình 2WE bằng việc hỏi  nhiều hơn 2 lần “why”(2W). Nhưng hãy nhớ rằng thời gian trong IELTS rất giới hạn, nên  không nên hỏi quá 3W. 
  • Cuối cùng, em chốt lại bằng ví dụ. Có thể là kiến thức phổ thong mà em biết, hoặc  ví dụ từ chính bản thân em. 

 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive