CÁC CHÚ Ý CỰC KỲ QUAN TRỌNG KHI LÀM BÀI WRITING IELTS

Những kỳ trước thầy có hướng dẫn các em phương pháp chữa bệnh “bí ý” và cách  diễn đạt ý tưởng thành văn phông trôi chảy. Như vậy thầy chỉ mới có hướng dẫn các em  con đường đi mà chưa hướng dẫn cách né tránh các chướng ngại vật. Hôm nay thầy sẽ  “NOTE” lại cho các em những điều cần lưu ý khi làm bài WRITING IELTS để tránh những  lỗi bị trừ điểm oan và đạt được điểm tối ưu. 

1. Cách trình bày Writing 

alt-tag (Writing)
Cách trình bày Writing

Không cần viết lại đề hay đặt tiêu đề cho bài làm của mình

Trình bày bài viết theo kiểu toàn khối (full block form), giống các bài báo, tức không  viết thụt vào ở vị trí mở đầu mỗi đoạn, các đoạn cách nhau một dòng. => Ưu điểm: bài viết  có chỗ trống để các bạn khi đọc lại có thể thêm nội dung bổ sung và giám khảo dễ thống  kê số từ. 

2. Từ viết tắt, từ rút gọn 

Không dùng kiểu viết rút gọn như I’m, don’t, shouldn’t…  

Có thể dùng các cụm từ viết tắt được sử dụng phổ biến trên thế giới như: UNESCO  (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), WB (World Bank),  WTO (World Trade Organization), WHO (World Health Organization), OPEC  (Organization of Petroleum Exporting Countries), IQ (Intelligence quotient)… lưu ý: các  bạn không được viết các tên viết tắt chỉ thông dụng ở một quốc gia, hoặc quốc gia bạn đang  sinh sống. 

3. Cách dùng dấu ngoặc kép (“ “) và cụm từ thay thế dấu ba chấm (…) 

Dùng dấu ngoặc kép (“”) khi viết tên các tác phẩm nào đó, ví dụ “ The Lord of The  Rings”, “Stars war”…  

Các bạn không nên dùng dấu ba chấm (…) trong bài viết mà phải dùng cụm từ thay thế  “and so forth “ hoặc “ and so on”

4. Cách dùng số đếm 

Khi muốn diễn tả số lượng từ 10 trở xuống, các bạn phải viết bằng chữ, ví dụ: Sai Gon  is one of the biggest seven cities of Asia.  

Từ số lượng 10 trở lên các bạn có thể sử dụng số thay vì chữ. Ví dụ: Sai Gon is one of  the biggest 20 cities of Asia

5. Các đại từ xưng hô (I, we..) và tính từ sở hữu (my, our, their…) 

Trong WRITING IELTS có những câu hỏi như do you agree or disagree? What is your  opinion? Nên các bạn có thể sử dụng các đại từ xưng hô và tính từ sở hữu như: However  as far as I am concern (tuy nhiên ý kiến tôi cho rằng), My view is that…, I do think that…  Lưu ý là tránh sử dụng đại từ “you” , các bạn có thể thay đại từ này bằng từ someone, one. 

6. Chỉ được chọn từ viết kiểu Anh hoặc từ viết kiểu Mỹ 

alt-tag (Writing)
Các Chú Ý Cực Kỳ Quan Trọng Khi Làm Bài Writing IELTS

Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 kiểu viết đối với các từ được viết theo 2 kiểu (kiểu Anh  và Mỹ), tránh dùng lẫn lộn cả từ viết kiểu Anh và kiểu Mỹ trong 1 bài viết. Cụ thể: 

Kiểu từ Bristish American
Our và or  Colourful  

Labour 

colorful labor 
re và er  centre theatre  Center theater 
ce và se  licence defence  license defense 
ise, isation và ize, ization  realise  

organisation 

realize  

organization 

 

Từ viết kiểu Mỹ được tạo ra từ việc lược  

programme  

program  

bỏ phụ âm, nguyên âm nào đó trong từ viết  

kiểu Anh  

traveller  

traveler 

7. Yếu tố nghị luận trong WRITING task 2 

Bài văn nghị luận (argumentative essay) cần phải có yếu tố tranh luận. Khi làm thể loại  này, cần phải đưa ra cả quan điểm của bản thân và cả quan điểm đối lập của người khác,  như vậy bài viết của bạn mới thực sự sắc sảo và tăng sức thuyết phục hơn, phù hợp với tính  nghị luận của chủ đề. 

8. Cần sử dụng các từ/ cụm từ nối thích hợp để giúp bài viết mạch lạc và trôi chảy hơn. 

 

Các từ/ cụm từ có thể giúp kết nối liên kết câu, dẫn chứng, tăng tính logic cho bài văn  như: thứ nhất/ đầu tiên ( first, firstly, at the first place, to begin with, first of all…), để mở  đầu đoạn kết bằng từ tóm lại (in summary, in conclusion, to conclude, in short, all in all, in  a nutshell.. Nếu sử dụng thành thục các từ/ cụm từ này thì khi làm bạn, các bạn sẽ viết  chúng vừa nhanh và vừa chính xác, để dành thời gian cũng như tâm trí tập trung vào những  nội dung quan trọng hơn.  

 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive