Tran Khanh Huyen

Target: 6.0
Lớp: Advance 4

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ thầy, đặc biệt là phương pháp học tập vô cùng đặc biệt đã giúp hiệu quả học tập của em được nâng cao hơn, học thêm nhiều hơn. Cảm ơn các thầy cô tại trung tâm đã giúp em đạt được kết quả như mong đợi.