Pham Le Hieu

Target: 6.0
Lớp: Advance 3

Tiếng Anh là môn mình học yếu nhất từ hồi cấp 2 nên mỗi lần nghĩ đến môn Anh mình đều rất lo sợ, nhưng vì muồn nâng cao kiến thức cho bản thân, mở rộng con đường sự nghiệp nên mình cùng bạn đã đăng ký theo học tại trung tâm. Từ ngày theo học tại đây, tiếng Anh của mình đã được cải thiện đáng kể, đạt điểm số 6.0, Anh giờ đây không còn là trở lại lớn với mình. Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã giúp đỡ, động viên em.