Mac Thieu Duong

Target: 6.5
Lớp: Advance 2

Lúc đầu em chọn học tại trung tâm vì được nghe bạn bè giới thiệu, đánh giá rất tốt cùng phương pháp học tập đặc biệt. Nhưng dần dần em rất thích học tại đây, cả giảng viên và bạn bè đều rất dễ thương, thầy cô tận tình hướng dẫn chỉ bảo giúp em có được kết quả như hôm nay.