Luu Nguyen Chau Phi

Target: 5.0
Lớp: Advance 3

Tôi vốn đã từ bỏ tiếng Anh từ rất lâu, nhưng vì muốn định cư nước ngoài cùng con nên tôi đã theo học lại tiếng Anh. Ban đầu thật sự rất khó khăn, nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình từ giảng viên tại Trung tâm, tôi đã đạt kết quả khá tốt, có thể thực hiện ước mơ của mình, Cảm ơn trung tâm rất nhiều.