Le Ngoc Bao Khang

Target: 7.0
Lớp: Advance 1

7.0 là con số khiến mình rất bất ngờ, vì mình học tiếng Anh rất kém. Qua lời giới thiệu của bạn bè, mình đã tham gia khóa học của trung tâm và đạt kết quả hơn cả mong đợi. Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã luôn quan tâm, cổ vũ, giúp em có động lực, siêng năng học tập hơn.