Lan Phương

Đến học với trung tâm ngay từ những ngày đầu tiên, em luôn ý thức học tập, được định hướng và xác định được mục tiêu IELTS như là bước đệm vững vàng cho việc học và nghề nghiệp tương lai của mình. 

Xuất phát điểm của em chỉ là lớp căn bản IELTS, vì em rất ngại khi giao tiếp bằng Tiếng Anh, không dám nói vì sợ sai, các kỹ năng khác như: Writing em cực kỳ yếu ngữ, không có ý tưởng để viết hình thành câu; kỹ năng Reading thì thiếu thốn từ vựng học thuật, không có kỹ thuật làm. Phương pháp học tập thú vị của thầy đã làm cho em dần thích thú với việc học từ vựng để chinh phục IELTS hơn. Sau những khóa đào tạo ở trung tâm, cùng với nỗ lực cải thiện Tiếng Anh, em đã tự tin để đăng ký thi IELTS để vừa có bằng xét ra trường, vừa có được một cơ hộ nghề nghiệp với mức thu nhập mong muốn. 

Thời gian sẽ nói lên tất cả, những gì em cho đi rồi sẽ sớm nhận lại.Với sự kiên trì, nỗ lực và luôn thực hiện nghiêm túc với các kế hoạch của mình, cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã luôn đồng hành, hỗ trợ hết sức để có thể đưa em đạt đến kết quả tốt nhất cho con đường thành công của em. Mãi vững tin và nghiêm túc thực hiện kế hoạch của mình.