TỔNG HỢP CÁC NGUỒN LUYỆN PHÁT ÂM

alt-tag (Phat am)
Tổng Hợp Các Nguồn Luyện Phát Âm

GIỌNG ANH – ANH 

1. Trang phát âm của British Council:  

https://esol.britishcouncil.org/…/lear…/skills/pronunciation 

2. Trang phát âm của BBC:  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/…/ 

3. Trang tổng hợp dạy phát âm giọng Anh – Anh http://www.learnbritishenglish.co.uk/  4) Luyện phát âm thông qua cập nhật các tin tức quốc tế  http://breakingnewsenglish.com/ 

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN LUYỆN PHÁT ÂM GIỌNG ANH – MỸ 

1. Trang luyện phát âm theo giọng Mỹ với nhiều mục. Trang này minh họa rất cụ thể  các phát âm bao gồm các cong lưỡi, môi, luồng hơi, âm mũi.  

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/e nnglish/frameset.html 

2. Luyện giọng Mỹ thông qua các kênh tin tức 

 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive