HƯỚNG DẪN VIẾT 1 BÀI CHI TIẾT

Kỹ năng viết là một kỹ năng khó trong bài test IELTS mà chúng ta thường rất ngán ngẩm. Vậy làm cách nào để bạn có thể học IELTS Writing hiệu quả? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn viết một cách chi tiết nhất.

1. Phần mở bài và tổng quan  

alt-tag (Viet)
Hướng dẫn viết 1 bài chi tiết

Điều mà các bạn cần ghi nhớ rõ nhất khi viết bài IELTS Writing Task 1 là: paraphrase  the question – viết lại câu hỏi theo cách khác, dùng ngôn ngữ của bạn, các từ hoặc cụm từ  đồng nghĩa với các từ trong câu hỏi. Lưu ý: không sao chép toàn bộ câu chữ từ câu hỏi vào  bài, chỉ giữ lại ý chính của câu hỏi đó.  

Ví dụ:  

Đề bài 1: The bar chart below shows the employment of all workers by gender and  occupation in Japan in the year 2007.  

Viết lại: The bar chart illustrates the percentage of Japan male and female employees  working in different areas in 2007 

Đề bài 2: The bar chart below shows the percentage of people in Japan living alone by  age and sex in 2007/2008.  

Viết lại: The bar chart demonstrates the percentage of Japan men and women living by  themselves in terms of age in the year 2007/2008  

Đề bài 3: The chart shows the participation by young people in sports by gender in Japan  in 2007.  

Participation (n) → Participate (v)  

Viết lại: The bar chart demonstrates how young people in Japan participated in sports in  terms of gender in 2007  

Cách tìm ra ý để viết mở bài  

Bước 1: Nhìn biểu đồ, cố gắng tìm ra một hay hai điểm quan trọng nhất hoặc xu hướng  chung của biểu đồ.  

Bước 2: Viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm đó (không đưa số liệu cụ thể vào đoạn  mở bài) 

2. Phần thân bài  

Tùy theo mỗi dạng đề bài ra mà có các cách viết phù hợp. Điều này đòi hỏi các bạn phải  luyện tập thường xuyên và tham khảo các bài viết trong các cuốn Cambridge, trang Ielts  Simon… và sưu tầm mỗi dạng khoảng 5 bài viết cụ thể. Việc này sẽ giúp các bạn khi luyện  tập, bạn dễ dàng nhận biết và làm quen với cách giải từng dạng  

Nhìn chung, để triển khai ý ở phù này, ta nên triển khai theo nội dung:  

  • Tìm hiểu, chọn lọc, phân tích các thông tin chính trong đề bài  Miêu tả cụ thể các số liệu ứng với từng nguồn thông tin cho sẵn trong đề bài 
  • Nếu là các biểu đồ không phải dạng quá trình (Process) thì nên so sánh các dữ  liệu với nhau để làm bài viết thêm sinh động và mang tính so sánh, gắn kết hơn.  Một số từ ngữ chỉ sự thay đổi thường được sử dụng trong IELTS writing task 1  

3. Một số danh từ và động từ dùng cho việc diễn tả xu hướng 

Direction  Verbs  Nouns (+Preposition) 
Go up  o Go up  

Followed by prepositions:  

From…(number/ %) to…number/ %)  Go…(number/ %)  

By…(number/%)  

To increase  

To go up  

To rise  

To climb  

To grow  

o Go up a lot  

To bounce  

To leap  

To soar  

To take off  

To surge  

To shoot up  

To rocket  

To jump  

To boom 

o Go up  

Followed by prepositions:  

From…(number/%) to…number/%)  In+ “what”  

An increase  

A rise  

Show an upturn  

Show an upward trend  

A growth  

o Go up a lot  

A jump  

A bounce  

A leap  

A boom  

Show a surge  

Show an upsurge 

4. Khi muốn miêu tả chi tiết hơn về mức độ của sự thay đổi, ta cần dùng thêm Adjectives (Tính từ) và Adverbs (Trạng từ)  

Degree  Adj- Tính từ  Adv- Trạng từ 
Very extensive  change  Enormous  Enormously 
Huge 
Dramatic  Dramaticall  

Tremendous  Tremendous 

ly 

Extensive change  Substantial 
Remarkable  Remarkably 
considerable  Considerabl  

Significantl  

Significantl  

Avarage change  Noticeable  Noticebly 
Marked  Markedly 
Moderate  Moderately 
Small change  Small 
slight  Slightly 
minimal  minimally 

5. Miêu tả tốc độ của sự thay đổi  

alt-tag (Viet)
Hướng dẫn viết 1 bài chi tiết
Adjectives  Adverbs 
Gradual  Gradually 
Slow slowly
Sudden  suddenly 
Steady  steadily 
Rapid  rapidly 
Swift  swift 
Quick  Quickly 

 

Các trường hợp cần tránh khi làm bài  

  • Dành nhiều hơn 20 phút để làm task 1  
  • Viết lại câu hỏi khi làm phần mở bài  
  • Không chia bài viết thành từng đoạn và thiếu câu overvies (tổng quan) Miêu tả  riêng rẽ tất cả số liệu hiển thị trên biểu đồ.  
  • Không sử dụng quan điểm cá nhân, chỉ phân tích từ các dữ liệu cho trong đề  

 

Trên đây là một số hướng dẫn cho bài viết IELTS Writing Task 1. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn! 

 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive