HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC LÀM BÀI DẠNG MULTIPLE CHOICE

Đối với dạng này, các bạn làm bài ngoài phương pháp thầy chia sẻ dưới đây, đòi hỏi  các bạn phải luyện tập nghe hàng ngày. Đồng thời phải bổ sung vốn từ vựng không ngừng  nghỉ thì mới có thể làm dạng này một cách tốt nhất. Chứ bạn không biết từ vựng mà bạn  có nghe bao nhiêu lần về từ mà không hiểu nghĩa gì hoặc viết ra được thì cũng thua. Vì vậy điều kiện đầu tiên để làm dạng này là phải trau dồi từ vựng và tập trung luyện tập nghe thường xuyên ở nhà.  

alt-tag (Nghe)
Hướng dẫn từng bước làm bài dạng Multiple Choice

Trình tự chi tiết các bước làm dạng này:  

Bước 1. Đầu tiên, khi bắt đầu nghe phần này, phải đọc câu yêu cầu của đề (câu in  nghiêng) thật kỹ để biết bạn phải chọn bao nhiêu đáp án (1 hay 2 hay 3).  Có rất nhiều bạn hôm trước thi thử đã chọn thiếu đáp án và mất điểm phần này thật đáng  tiếc.  

Bước 2. Sau khi đọc kỹ yêu cầu của đề, trước khi nghe hãy tập trung vào hiểu rõ ý  nghĩa các câu hỏi. Đồng thời gạch chân các từ mà bạn cho là keyword, quan trọng,  chứa nhiều thông tin  

Đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, và các đáp án cũng xuất hiện trong bài nghe theo  thứ tự như vậy. Nếu bạn đọc quá nhiều thứ tự khác nhau, nó sẽ làm cho bạn bị loạn 

Bước 3. Trong quá trình nghe, tập trung vào nghe và gạch bỏ các phương án sai, gây  nhiễu mình (distracters).  

Thông thường bài nghe sẽ sử dụng từ đồng nghĩa hay các cách paraphrase khác nhau,  vì vậy bạn hãy chú ý nghe nghĩa của từ. Nếu ở các câu trả lời toàn là danh từ như ví dụ  1 của dạng 1 đó.  

Thường thì những từ này họ không paraphrase vì những từ này quá đơn giản nên  không cần phải paraphrase. Nên hãy tập trung nghe các thông tin xung quanh các từ  này. Chú ý các từ “Well, But, However, Unfortunately….” bởi vì đó sẽ là dấu hiệu cho  sự chuyển ý của đoạn nghe.  

Bước 4. Nghe thật kỹ và tập trung xác định bài nghe đang nói tới câu hỏi nào rồi.  Tập trung nghe vào các từ mà bạn đã gạch chân. Đồng thời, đưa ra đáp án ngay sau khi  nghe mỗi câu hỏi vì bạn sẽ quên ngay nếu không chọn luôn đáp án và bài nghe sẽ tiếp  tục và không dừng lại cho bạn chọn đâu  

Khi làm dạng này phải luôn tập trung và tránh lơ là lúc nghe. Bởi có bài nghe thì 2 câu  liên tiếp đưa ra liên hồi nhau. Nên nghe mà chưa định hình được câu này thì bài nghe  đã nhảy tới câu kia rồi.

 

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive