Vuong Kien Duc

Target: 6.5
Lớp: Advance 3

Tiếng Anh ban đầu với mình đó là một môn thật sự rất khó học, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi không thể nào tiếp thu được. Tuy nhiên, với cơ duyên được theo học tại trung tâm, Tiếng Anh đã không còn là trở ngại với mình nhờ phương pháp học tập đặc biệt tại trung tâm. Xin cảm ơn thầy cô rất nhiều.