Pham Nhat Minh Tu

Target: 7.0
Lớp: Advance 4

Ban đầu khi mới vào trung tâm, em rất ngại khi giao tiếp với mọi người vì kỹ năng Speaking của em rất kém và vốn từ vựng của em cũng rất nghèo nàn. Nhưng nhờ các thầy cô tại trung tâm đã giúp em tự tin hơn rất nhiều, đạt được điểm cao hơn những gì em mong đợi rất nhiều.