Nguyen Minh Nhut

Target: 7.0
Lớp: Advance 3

Cảm ơn thầy và trung tâm đã luôn hỗ trợ, giúp em đạt được mục tiêu 7.0 như mong đợi. Phương pháp học của trung tâm thật sự rất hiệu quả, khiến em có động lực đi học mỗi ngày.