Ngo Tan Buu

Target: 6.5
Lớp: Advance 3

Tại IELTS Vietnam có phương pháp học tiếng Anh rất đặc biệt, đó cũng là điểm khiến mình chọn học tại trung tâm. Nhờ phương pháp này mà trình độ tiếng Anh của mình đã được cải thiện đáng kể.