Le Hoang Phuc

Target: 6.5
Lớp: Advance 1

Mình biết đến trung tâm IELTS Vietnam qua lời giới thiệu của bạn bè, mình đã đăng ký học tại đây và nhận lại được kết quả hơn cả những gì mà mình mong đợi. Cảm ơn thầy cô tại trung tâm đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ em.