Ha Vinh Tuan

Target: 6.5
Lớp: Advance 3

Chất lượng đào tạo tại đây thật sự rất tốt, thầy cô tại Trung tâm rất dễ thương, đã luôn quan tâm, giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quãng thời gian học tập tại đây.