Bui Xuan Vinh

Target: 6.5
Lớp: Lớp: Advance 1

Cảm ơn IELTS Hien Nguyen đã giúp mình đạt được kết quả IELTS 6.5, thật sự rất bất ngờ vì mình không hề giỏi tiếng Anh. Nhưng với phương pháp học tập đặc biệt tại trung tâm đã giúp mình học tiếng Anh một cách dễ dàng, cảm thấy nó thú vị hơn rất nhiều.