CÁCH NỐI ÂM TRONG SPEAKING

Thói quen phát âm từng từ riêng lẽ là thực trạng chung của phần đông các bạn Việt Nam. Bạn luôn bắt đầu bằng cách học ý nghĩa, cách viết và phát âm của từng từ, sau đó mới học ghép lại nhiều từ thành một câu.
Vấn đề ở đây là bạn có thể phát âm từng từ rất rõ ràng, không bỏ xót bất kỳ âm cuối nào, nhưng khi đọc thành câu, việc phát âm rời rạc và không nối âm như người bản xứ thì kỹ năng nói của bạn vẫn còn quá thiếu chuyên nghiệp.
Nối âm (Liasion) giúp bạn nói tiếng Anh nhanh hơn, nói tiếng Anh trơn tru hơn, câu không bị rời rạc và nghe thiếu bản xứ. Nối âm là phong cách người Anh, Mỹ hay sử dụng

1. Quy tắc nối phụ âm đứng trước nguyên âm

Quy tắc nối âm: phụ âm cuối của từ đứng trước nối với nguyên âm đầu của từ đứng ngay phía sau
Ví dụ “they can help us”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ “help us”: /’help pʌs/, hoặc “fill-up” đọc liền thành [‘filʌp] chứ không tách rời hai từ
Một số trường hợp đặc biệt như những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm, ví dụ: “leave (it)” đọc là /li:v vit/
Hoặc 1 trường hợp khác “laugh” được phát âm là /f/ ở cuối âm, khi sử dụng trong một cụm từ như “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ và đọc là /la:v væt sʌmwʌn/

2. Nguyên tắc nối phụ âm đứng trước phụ âm

Quy tắc nối âm: phụ âm cuối của từ đứng trước nối với phụ âm đầu của từ đứng ngay phía sau, ta đọc chúng thành 1 âm liền lạc với nhau
Ví dụ: “That time” chúng ta đọc thành /ðættaim/
“Bus stop” chúng ta đọc thành /bʌsstɔp/
“got to” or “gotta”,chúng ta đọc thành /ɡɑː.t ə /
Lưu ý: các ví dụ trên chỉ áp dụng cho phụ âm cùng nhóm

3. Nguyên tắc nối nguyên âm với nguyên âm

Quy tắc nối âm: nguyên âm cuối của từ đứng trước nối với nguyên âm đầu của từ đứng ngay sau đó. Khi nối ta thêm âm /y/ đối với nguyên âm dài môi như “E”, “I”, “EI”… (Ví dụ: “I ask” đọc thành /ai ya:sk/) và đối với nguyên âm tròn môi ta thêm âm “w” vào giữa (Ví dụ “do it” đọc thành /du: wit/ )

Nguyên âm tròn môi là nguyên âm khi phát âm, môi bạn tạo thành chữ O Nguyên âm dài môi là nguyên âm khi phát âm, môi bạn sẽ kéo dài sang 2 bên. 4. Một số trường hợp đặc biệt, không theo quy tắc
Chữ “u” hoặc “y” đứng sau chữ cái “t”, phải được phát âm là /ch/.

VD: not yet [‘not chet]
Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D, phải được phát âm là /dj/:

VD: education [,edju:’kei∫n]
Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, phải được phát âm là /D/: VD: tomato /tou’meidou/
I go to cinema /ai gou də sinimə/.

Các khoá học khác tại IELTS VietNam

IELTS Online

IELTS Conquering

IELTS Intensive